امروز: 6 خرداد 1397 - 27 مــي 2018 - 12 رمضان 1439
 
...
تاریخ: 1391/6/6      ساعت: 17:00
تعداد بازدید:   1265


آن همه سال و این سه سال

توليد ايران خودرو در سال هاي 83 تا 87، یعنی در مدت پنج سال تنها 82 هزار دستگاه افزايش پیدا کرد، اما این رقم در دو سال 88 و 89 بالغ بر 155 هزار دستگاه بود که رشدی نزديک به چهار برابر نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن را نشان می دهد

این امر از شتاب مضاعف و جهش در توليد در این دو سال حکایت می کند که با تداوم آن موفقیت های چشم گیری برای ایران خودرو رقم خورده است. این نمونه ای از عملکرد اخیر ایران خودرو به شمار می رود که تاثیر خود را در سایر شاخص ها از قبیل کیفیت، فروش و خدمات پس از فروش و خودکفایی نیز بر جای نهاده که در این گزارش به آن پراخته می شود.


رشد 13درصدی تولید در سال 88


 توليد 680 هزار دستگاه در سال 88 و دست یابی به 13درصد رشد نسبت به سال 87، افزايش توليد روزانه از حدود دو هزار به 2800 دستگاه به صورت پايدار و دست يابي به توليد بيش از  100 هزار دستگاه سمند براي نخستين بار از جمله دستاوردهای مهم ایران خودرو در سال 88 به شمار می رود که در نتیجه آن نقش این شرکت در افزایش تولید خودرو در کل کشور نسبت به سال پیش از آن 66 درصد افزایش یافت. به همین ترتیب توقف های خط تولید نسبت به سال 87 به میزان 21درصد کاهش پیدا کرد.


سال 1389؛ رکورد تاریخی


 در دومین سال موضوع این گزارش، ركورد توليد 755هزار و 555دستگاه  خودروی سبك براي اولين بار در تاريخ منطقه در 27 بهمن ماه سال 89 در ایران خودرو ثبت شد. این شاخص نسبت به سال پیش از آن 11 درصد و نسبت به سال 87 به میزان 25درصد رشد نشان می دهد. در نتیجه این موفقیت، برنامه تولید سهام داری با 5/3 درصد رشد در اسفند 89 پشت سر نهاده شد. تولید سمند از 500 به 700 دستگاه در روز افزایش یافت و ایران خودرو نزدیک به نیمی از سهم تولید خودروی سبک  کشور را در اختیار گرفت.


 كسب رتبه اول اشتغال زایي در كشور و کاهش توقف خطوط تولید نسبت به سال 88  به میزان 29درصد از دیگر دستاوردهای ایران خودرو در سال 89 به شمار می رود.


سال 1390؛ محصولات سبز


توليد ايران خودرو در سال 90 به رقم 772 هزار و 777 دستگاه بالغ شد و با  توليد 760 هزار و 432 دستگاه خودروی سبک، رکورد توليد سالانه در اسفند 90  شکسته شد. پیشاپیش رکورد توليد سالانه محصولات کم مصرف در دي ماه 90 شکسته شده بود.


عبور از مرز توليد هفت ميليون دستگاه


گروه صنعتي ايران خودرو هم زمان با جشن هاي سی و سومین سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي موفق به عبور از مرز توليد هفت ميليون دستگاه خودروي سبک شد که نشان دهنده دست یابی به توليد تقريبا يک دستگاه خودرو براي هر 10 نفر از جمعيت کشور است.


جهش در توليد محصولات مدرن و کم مصرف


در سال گذشته ایران خودرو 319 هزار دستگاه محصولات مجهز به موتورهای کم مصرف و مدرن تولید کرد و رکورد پیشین این شاخص را که 236هزار و 900 دستگاه مربوط به سال 89 بود، در دي ماه سال 90 ارتقا داد. در مجموع توليد محصولات کم مصرف و غيرآلاينده مجهز به قواي محرکه با موتورهاي مدرن و با صرفه خانواده EF7,TU, K4M, XU7/L4, Suz ، در سال 90 رشد چشم گيري داشته است.


در نتیجه اجرای برنامه های راهبردی، به بار نشستن سرمايه گذاري هاي انجام شده و هم سو با الزامات طرح هدفمندسازي یارانه ها، محصولات با موتورهاي مدرن و کم مصرف نيمي از توليدات سواري سال 90 ايران خودرو را به خود اختصاص داد. به این ترتيب، هم گام با سياست هاي گروه صنعتي ايران خودرو در توليد محصولات سبز و غير آلاينده منطبق با استانداردهاي زيست محيطي، سهم توليد محصولات کم مصرف در سال 90 در بين محصولات سواري، نسبت به سهم 36 درصدي سال 89 جهش چشم گيري داشته است.


رکورد زنی در فروش


در نتيجه تلاش هاي انجام شده برای تطابق توليد با نياز بازار و تمرکز بر محصولات کم مصرف، ايمن و مدرن، فروش ايران خودرو در دو سال اخير جهش بلندي داشته است. در شرايطي که فروش کل ايران خودرو در سال هاي 83 تا 87 تنها 42 هزار دستگاه افزايش داشت، فروش کل تعدادي اين شرکت با رسيدن به رکورد 759 هزار دستگاه در سال 89، در دو سال 88 و 89 بالغ بر 187 هزار دستگاه افزايش نشان مي دهد که حاکي از 9 برابر شدن رشد فروش سالانه در دوره اخير نسبت به رشد متوسط دوره پنج ساله قبل از آن  است.


رشد 15 درصدی فروش در سال 1388  


رشـد فروش کل شركت به ميـزان 15 درصـد و رشد فروش داخلی به میزان 17 درصد نسبت به سـال 87 از جمله دستاوردهای  سال 88  ایران خودرو است. در یک سال یاد شده، علاوه بر افزایش جذب نقدینگی حدود 700 میلیارد تومان بیش از سال 1387 و دست يابي به فروش معادل هشت هزار میلیارد تومان، حجم تعهدات معوقه از حدود 11 هزار دستگاه در سال 87 به حدود دو هزار دستگاه در اسفند سال 88 کاهش یافت.


کسب رتبه نخست فروش در سال 1389  


هم زمان با سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ركورد فروش ایران خودرو در 24 بهمن ماه سال 89 شکسته شد و با شروع هدفمندی یارانه ها، قیمت 65محصول شرکت، بین دو تا پنج درصد کاهش یافت. افزایش 15 درصد فروش تعدادي نسبت به سال قبل و 33 درصد نسبت به سال 87، کسب رتبه نخست فروش در بین صد شرکت برتر کشور را برای ایران خودرو به ثبت رساند. 70 درصد رشد ميانگين فروش ريالي دو سال اخير در مقايسه با ميانگين دوره پنج ساله  83 تا 87 ، حاصل توليد و فروش بيش تر و ارائه محصولات پيشرفته تر و ايمن تر و با تجهيزات رفاهي كامل تر است.


سال 1390 ؛ باز هم رکورد فروش


گروه صنعتي ايران خودرو که در سال هاي 88 و89 حائز رتبه اول فروش در بين شرکت هاي برتر کشور شد، در اسفند سال گذشته، موفق به شکستن رکورد فروش ريالي سالانه محصولات شد. اسناد صادره فروش بر اساس بهاي کارخانه، نشان می دهد که فروش ريالي خودروی سبک گروه صنعتي ايران خودرو در سال 90 از رقم 100 هزار ميليارد ريال عبور کرده و با وجود تحريم ها و فشارهاي بين المللي، به عنوان اولين شرکت ايراني در تاريخ کشور موفق به ثبت فروش 15 رقمي شد. بر مبناي اسناد صادره فروش بر اساس بهاي کارخانه، فروش ريالي گروه صنعتي ايران خودرو در اسفند سال 90 به رقم بي سابقه 13 هزار و 900 ميليارد ريال رسید و شکستن رکورد فروش ريالي ماهانه  در پايان سال، حاکي از جهش 27 درصدي نسبت به آخرين رکورد فروش ماهانه در سال 89 است.


فروش تعدادي گروه صنعتي ايران خودرو در سال 90 به رقم 763 هزار و 500 دستگاه بالغ شد که با وجود  محدوديت هاي کشش بازار و افزايش قيمت سوخت در نتیجه هدفمندی یارانه ها و تشدید تحريم های تجاری و فناوری، حاکي از شکستن رکوردهاي قبلي است. 


فروش تعدادي گروه صنعتي ايران خودرو در اسفند سال 90 به رقم بي سابقه 116 هزار و 340 دستگاه بالغ و رکورد فروش تعدادي ماهانه نیز شکسته شد که حاکي از جهش 38 درصدي نسبت به آخرين رکورد فروش ماهانه در اسفند سال 89 است. به نظر مي رسد، رکورد فوق در زمره ماندني ترين رکورد فروش ماهانه قرار گيرد و شکستن آن به اين زودي ها امکان پذير نباشد.


صادرات با تکیه بر برند ملی


92 درصد از صادرات 10 سال اخیر ایران خودرو به نيمه دوم دهه 80 تعلق دارد و با توجه به جهش صادراتي در دولت های نهم و دهم، نزديک به 99 درصد صادرات 10 سال گذشته ايران خودرو در اين دوره محقق شده است.


در سال 1388 تعداد 33  هزار و 482 دستگاه به بازار جهانی صادر و سياست هاي صادراتي بر مبناي اصول مهندسي هزينه بازنگری و در سال 1389  بر مبناي منويات مقام معظم رهبري، با تمركز بر برند ملي، بازار كشورهاي اسلامي منطقه و شبكه ايران خودرو، بار دیگر صادرات در دستور کار اين شرکت قرار گرفت و رشد 20 درصدي صادرات تعدادي سال 89 نسبت به سال قبل و عبور از مرز صادرات 40 هزار دستگاه در این سال از نتایج آن است. نزديك به 30 درصد از توليدات برند ملي در سال 89 به بازارهای جهانی صادر شد و 84 درصد از صادرات ایران خودرو به برند ملی اختصاص یافت و صادرات خودرو ملي در سال 89 نسبت به سال قبل، 225 درصد افزایش یافت.


در بهمن ماه سال 90 همزمان با جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي، ايران خودرو نظاره گر گسیل 200 هزارمين محصول خود به بازار خارج شد و در شرايطي که در سال هاي 80 تا 84 برند ملي سمند 17 درصد صادرات ايران خودرو را به خود اختصاص داده بود، اين رقم در سال هاي 85 تا 89 به 44 درصد افزايش پيدا کرد. با توجه به اهتمام ايران خودرو در تقويت و توسعه برند ملي، هم زمان با ثبت ركورد صادرات 34 هزار و 144دستگاه، سهم برند ملی در صادرات سال 89 به 85 درصد افزایش یافت. با توجه به رشد صادرات سمند در سال 89 ، به ازاي هر سه دستگاه فروش داخل خودروي ملي، يك دستگاه به بازار خارجی رفت و صادرات سمند 55 درصد بيش از برنامه سهامداري سال 89 محقق شد. برنامه توليد سهام داري سمند 120 هزار دستگاه اعلام شده بود، اما گروه صنعتي ايران خودرو با توليد 133 هزار و 429دستگاه سمند، توانست 11 درصد از برنامه پيشي گيرد؛ كه علت اصلي آن، رشد صادرات اين محصول است. سهم سمند به عنوان نماد خود باوري صنعتي کشور، در صادرات سال 90 نيز به بيش از 90 درصد افزايش يافت. در این میان صادرات به کشورهاي اسلامي از رقم 26  هزار و 846 دستگاه در سال 88 به 35 هزار و 242دستگاه در سال 89 افزايش يافت که حاکي از رشد 31 درصدي صادرات به کشورهاي اسلامي است. در سال 90 نیز 80 درصد صادرات، به کشورهاي اسلامي صورت گرفته است.


صادرات در سال 2011 ميلادي


گروه صنعتي ايران خودرو در سال 2011 ميلادي 22  هزار و 624 دستگاه خودرو به ارزش  7/199 ميليون دلار صادر کرد که 20 هزار و 435دستگاه آن انواع برند ملي سمند بود. در این دوره، گروه صنعتی ایران خودرو 3324 تن قطعه ريخته گري به ارزش 2/3 ميليون دلار نیز به بازار جهانی صادر کرد. سهم 90 درصدي برند ملي در صادرات سال گذشته ميلادي، از نقش این محصول در حيات صادراتي گروه صنعتي ايران خودرو حکايت مي کند. در سال 2011 به ازاي هر شش دستگاه فروش سمند در بازار داخل، یک دستگاه در بازار جهاني و به ويژه کشورهاي اسلامي عرضه شده است. با فعاليت هاي زيرساختي و به بار نشستن سرمايه گذاري ها به منظور تقويت و توسعه برندهاي ملي و توليد محصولات جديد و کم مصرف دنا و رانا و با  توجه به برنامه هاي جهشي گروه صنعتي ايران خودرو در حوزه صادرات، آينده روشني در فراسوي مرزها در انتظار ايران خودرو خواهد بود.


توسعه قوای محرکه مدرن و کم مصرف


توليد بالغ بر 24 هزار دستگاه موتور ملي در سال 89 نشان دهنده 255 درصد رشد در این شاخص نسبت به سال قبل است. توليد 20 برابري موتور ملي در سال 89  نسبت به سال 87 و جهش 75 درصدي توليد خودروهاي دوگانه سوز در سال 89 نسبت به سال 88 از دیگر موارد برجسته در کارنامه ایران خودرو است. در این دوره بسترهای لازم براي شروع توليد انبوه موتور ای. اف. 7 توربو شارژ فراهم شد و با اجرای برنامه خروج تدریجی موتورهای قدیمی، توليد موتورهاي کم مصرف EF7, TU3,TU5    مورد توجه و تمرکز قرار گرفت.


 


ایران خودرو بنا دارد تا سال 95 ضمن تعمیق ساخت داخل، تیراژ موتورهای استراتژیک EF7 و TU5 و موتور 4/1 را برای  تحقق تیراژ یک میلیون دستگاه افزایش دهد. در این مسیر ارتقای فناوری موتورهای EF7 و TU5 و موتور 4/1 برای ارتقای استاندارد آلایندگی به یورو 4 و 5 و دست یابی به میانگین مصرف سوخت حدود هفت لیتر در چشم انداز 1393 در کانون توجه ایران خودرو قرار دارد. طراحی و توسعه خانواده موتور ملی دیزل برای محصولات جاری و آتی با قابلیت تامین استانداردهای آلایندگی یورو 4 ، 5 و 6 از دیگر برنامه های مهم ایران خودرو در راهبرد قوای محرکه است. سه کلاس موتور بنزینی و دو کلاس موتور دیزلی جدید برای پلتفرم های جدید ایران خودرو و دست یابی به میانگین مصرف سوخت کم تر از پنج لیتر و استاندارد آلایندگی یورو 5 و 6طراحی و توسعه می یابد. فناوری میکرو هیبرید بر روی محصولات جاری و آتی، کاهش حداقل 10درصد و فناوری مایلد هیبرید بر روی پلتفرم ها و موتورهای جدید ایران خودرو کاهش دست كم 20درصد مصرف سوخت را در پی دارد.


در این بخش دو نوع گیربکس دستی شش سرعته برای محصولات جدید ایران خودرو و دو نوع گیربکس اتوماتیک برای به کارگیری روی محصولات پلتفرم های جدید نیز توسعه خواهد یافت.


خودکفایی در موتور های کم مصرف


 گروه صنعتی ایران خودرو بر اساس یک هدف راهبردی به تمامی فرایند طراحی و تولید انواع موتورهای کم مصرف دست یافته و این توانمندی را با استفاده از جدیدترین فناوری ها تعمیق می بخشد. برنامه راهبردی خودکفایی موتورهای TU3وTU5 تدوين و سازو کارهای لازم برای تحقق این دستور العمل به کار گرفته شده است.


داخلي سازي قطعات پيچيده و اصلي نظير سيلندر و سرسيلندر و بومي سازي فناوري نوين در تجهيزات و ماشين آلات، با سرمايه گذاري اندك بر روي تغيير و اصلاح فيكسچرها و برخي ابزارآلات و ماشين آلات امكان پذير است که به توليد محصولات جديد و بومي سازي دانش فني توليد موتورهاي برخوردار از استانداردهاي آلايندگي يورو4 و 5 منجر می شود. برنامه خودکفایی در تمامی فرایندهای تولید موتور های کم مصرف با توجه به قابلیت های ایران خودرو و زیر ساخت های لازم به خوبی پیش می رود.


برنامه تولید موتور ملی برای امسال، 157هزار دستگاه و حاكي از رشد 555 درصدي نسبت به سال قبل است.


به منظور ارتقای استاندارد آلايندگي به يورو 4 و 5 و دست يابي به ميانگين مصرف سوخت حدود هفت ليتر در سال هاي آتي، سطح فناوري موتورهاي ای اف 7 ، تی یو 5 و ای اف 4 ارتقا یافته و ميانگين مصرف سوخت کم تر از شش ليتر از طريق هيبريدي کردن خودروها در برنامه است.


در سال جاری، 70 درصد تولیدات موتور ملي دوگانه سوز بوده و ضمن سرمايه گذاری بر روي توليد موتور کم مصرف TU، فناوری هيبريد و  ديزل توسعه خواهد یافت و موتور ملی دیزل از سال 1392 بر روي خانواده سمند به بازار عرضه مي شود. پروسه تولید این نوع موتور  با تولید موتورهای دوگانه سوز و تک سوز بنزینی تفاوت دارد، اما ایران خودرو به دلیل برخورداری از سازو کارهای فنی و مهندسی مناسب، برنامه مدون تولید انبوه موتور دیزل برای خودروهای سواری را نیز دیده است.


خودكفایي قطعات


خودروهاي سمند، پژو 405 و پارس به خودكفایي کامل رسیده و برنامه خودکفایی کامل قطعات 206 به اجرا در آمده است. دست يابي به 850 يورو حذف از پك و خودكفایي كه نسبت به سال 87 افزايش 170 درصدي داشته از موارد مهم در کارنامه سال 89  ایران خودرو است.


توسعه سیستم های برقی و ایمنی


سورن جدید ای ال ایکس با داشبورد، رودري‌ها، دستگيره هاي داخلي، کنسول و صندلي‌هاي جلو و عقب و  فیچرهای جدید کيسه هوای سرنشین، بخاري اتوماتيک و مانند آن از جمله محصولات جدید عرضه شده در سال های اخیر است.


 در این خصوص سمند اس ای را نیز می توان نام برد که بهبودهاي کيفي و تغييرات ظاهري عقب و داشبورد، تقویت ایمنی خودرو، استفاده از سيستم مالتي‌پلکس (فاز دو) و نصب موتور EF7 بنزيني از موارد خاص آن است.


پژو 207 آی با استايل و تجهيزات جديد، پارس سال ال ایکس و سوزوکی 2400 سی سی از دیگر محصولاتی است که در این بخش قرار می گیرد.


پارس ال ایکس از کيسه هواي راننده، شيشه بالابرهاي آنتي ترپ و POWER WINDOWS ،  صندلي‌هاي برقي جلو، رينگ آلومينيومي، PACK LOOK، آيينه تاشو، آنتن اکتيو، طرح چوب جديد و کروز کنترل برخوردار است. سوزوکی 2400 سی سی نیز مدل جديد SUV سوزوکي است که در ايران خودرو خراسان برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان و رقابت پذیری محصول عرضه شده است.


تازه ترین محصولات


به منظور ارتقای استانداردها و توسعه برند ملی، ایران خودرو دومین محصول برند ملی خود به نام رانا را عرضه کرده و به زودی لوکس ترین مدل سمند با نام دنا را نیز عرضه می کند.   دنا با ارتقای پلتفرم فعلی برای دست يابی به استاندارد ايمنی بالاتر در کلاس ابعادی D و با استايل بيرونی کاملا جديد و تجهيزات رفاهی و ايمنی کامل تر عرضه خواهد شد.


وانت جدید بر پايه پلتفرم سمند و برخوردار از تجهيزات ايمنی و رفاهی و  قابليت بارگذاری و باربرداری و ارگونومی مناسب تر نیز در دستور کار ایران خودرو قرار گرفته و به زودی به تولید می رسد.


سواری جدید سوزوکی کیزاشی در کلاس ابعادی D برای تنوع بخشی به سبد محصولات لوکس ايران خودرو در اواخر سال گذشته به بازار عرضه شده و  وانت سبک U90 نیز بر روی پلتفرم تندر، امسال به تولید خواهد رسید. ون جدید کم تر از 10 نفر با نام M59 و  خودروی جایگزین خانواده 405 و پارس نیز در برنامه ایران خودرو قرار دارد.


تازه ترین پروژه ها


از جمله پروژه هاي مهم محصول که در دو سال اخير شروع شده، نصب موتور توربو شارژ  EF7 TC بر روي سورن، توسعه موتور EF7 بنزيني و نصب آن بر روي سمند و فاز پيش توسعه جعبه دنده بهينه ايران خودرو را می توان نام برد. به این موارد باید ارتقاي سطح آلايندگي خودروهاي توليدي به يورو4 ، طراحي و ساخت مجموعه داشبورد مجهز به کيسه ايمني هواي سرنشين جلو پژو 405 و پارس و توسعه خط مونتاژ فاز دو EF7 را نیز افزود. در این مدت، موتور ملي ديزل و موتور EF4 طراحی و توسعه یافته است.


کیسه هوای سرنشين بر روي سمند نصب و خط بدنه دو کاره سمند و دنا احداث شده است. ماشين کاري بلوک سيلندر و سرسيلندر موتور EF7  داخلی شده و سیستم ای آر پی بر پایه نرم افزار سپ در لجستيک کارخانه جنوبي به اجرا در آمده است.


علاوه بر تولید سوزوکي گراندویتارا با موتور 2400سی سی، سيستم ميکرو هيبريد بر روی سمند LX بنزيني نصب شده و فاز بررسي اوليه  نصب موتور ديزل EFD بر روي سمند به اجرا در آمده است. فاز پيش توسعه وانت جدید بر پایه سمند، پژو 405 با استايل جديد، سیستم پردازش و انبار مکانيزه قطعات پرسي، سيستم Multiplex سمند، فاز دوم پروژه پارس جديد، احداث خط رنگ رويه (Top - Coat) سالن رنگ چهار و طراحي و ساخت اكسل عقب جديد از موارد مهم در کارنامه ایران خودرو به شمار می رود.


 


سایت های جدید تولید


عملیات احداث ايران خودرو کرمانشاه با ظرفيت پنج دستگاه در ساعت يا سالانه 30 هزار دستگاه آغاز و سايت کامل توليد خودروی سواري با ظرفيت 25 دستگاه در ساعت در آذربايجان شرقي راه اندازی شده است. سایت تولیدی ايران خودرو سمنان نیز با ظرفيت 25 دستگاه در ساعت يا سالانه 120 هزار دستگاه در آستانه بهره برداری و ايران خودرو فارس با ظرفيت هفت دستگاه در ساعت يا با ظرفيت سالانه 30 هزار دستگاه برای توليد پارس و ايران خودرو مازندران با ظرفيت پنج دستگاه در ساعت يا سالانه 10 هزار دستگاه برای توليد خودروي سمند سرير و  پارس اتوماتيک نیز در این دو سال به بهره برداری رسیده است.


سایت ونزوئلا با ظرفيت سالانه 30 هزار دستگاه برای توليد انواع سمند فعال و خط توليد سمند سوريه (طرح بشارت) با ظرفيت سالانه 30 هزار دستگاه نیز به بهره برداری رسیده است. 


طی مراتب کیفیت


بر اساس گزارش های آديت كيفيت در دو سال اخير، تمامی محصولات در سطح خوب و خيلي خوب قرار گرفته و رتبه های حداقل قابل قبول و قابل قبول به کل حذف شده است. سمند براي اولين بار در سال 89  به مرتبه خيلي خوب دست یافته و  405 به سطح كيفيتی خيلي خوب نزديک شده و تمامی محصولات در سال 89 نسبت به سال 88 به طور میانگین به ميزان 40 درصد بهبود یافته است.


تفاهم نامه جایزه کیفیت


پس از سال‌ها مشاركت در جوايز ملي بهره‌وري و كيفيت، در سال 90 تفاهم‌نامه جايزه كيفيت گروه صنعتي ايران‌خودرو با انجمن مديريت كيفيت ايران، در حوزه‌هاي سازندگان قطعات و مجموعه‌ها، توليد كنندگان محصول نهايي و نمايندگان خدمات پس از فروش نهایي شده و به اين ترتيب ايران خودرو با بهره‌گيري از توان سازمان‌هاي تخصصي ذي ربط به دوران تازه اي در نگاه به كيفيت توليدات و خدمات وارد شده است.


 


خدمات پس از فروش


 تعداد نمايندگي های ایران خودرو از 728 نمایندگی در سال 87 به 879 نمايندگي در سال 90 افزايش يافته و در شرايطي که تنها 13درصد از نمايندگي ها در سال 88 رتبه يک و دو داشته اند، اين رقم در سال 89 به 75درصد افزايش يافته است.


تعداد نمایندگی های رتبه یک از صفر در سال 87  به 41 در سال 89  و نمايندگي هاي  رتبه  دو از 302 در سال 87 به 479 در سال 89  افزايش يافته و نمايندگي هاي رتبه  سه  از 375 در سال 87 به 173 نمايندگي در سال 89  کاهش پیدا کرده است. هم چنین تعداد نمايندگي هاي  رتبه  چهار  از 231 در سال 87 به صفر در سال 89  کاهش يافته است.


 


 
نظر شما درباره این خبر
نام:
پست الکترونیکی:  
 
 

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تماس با ما
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو