پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران‌خودرو

موشنگرافی اقدامات 90 روزه شرکت ایران خودرو در حوزه رونق تولید در صنعت، همت مضاعفچهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۶