پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

گزارش

عملكرد 100 روزه گروه صنعتي ايران خودرو

از اتحاد استرات‍ژيك تا گردهمايي بزرگان صنعت خودروي جهان

از نيمه دوم شهريور روند حركت ايران خودرو رو به تغيير نهاد و اين مجموعه صنعتي به جايي رسيد كه امروز نه تنها كانون توجه خودروسازان جهان قرار گرفته و همه به دنبال سرمايه گذاري و بهره گيري از توان انساني و فناوري اين مجموعه هستند، بلكه تيراژ توليد ماهانه نسبت به ميانگين توليد ماهانه نيمه نخست سال بيش از 50 درصد افزايش يافت.

ازتامين ،‌توليد تا خدمات پس ازفروش وصادرات رخ داد:

زنجيره حماسه درايران خودرو

گروه صنعتي ايران خودرو در سال هاي اخير در نتيجه تغييرات فضاي كسب و كار داخلي و جهاني، چالش هاي بزرگي را از سر گذراند. در اين روند تجربه هاي ارزشمندي را به دست آورد و دستاوردهاي تازه اي را در تاريخ صنعت خودروي ايران رقم زد.

۹