پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

بزرگ ترین اجتماع عزاداری کارگری در ایران خودرو برگزار شدیکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۲

> <

بزرگ ترین اجتماع عزاداری کارگری در ایران خودرو برگزار شد