پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

سال تحصیلی مددجویان دارالقرار با حضور مدیرعامل ایران خودرو آغاز شدسه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰

> <

سال تحصیلی مددجویان دارالقرار با حضور مدیرعامل ایران خودرو آغاز شد