پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

افتتاح خط توليد ماسك تنفسي در شركت مهركام‌پارسشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۲:۱

> <

افتتاح خط توليد ماسك تنفسي در شركت مهركام‌پارس